DSC_0415   

這幾年, 武陵農場的櫻花季因為被新聞台給炒熱後

現在就算半夜從台北出門, 也是會一路塞塞塞...

幾年前根本就不會這樣子的啊!!

那時, 我們都會在農場的露營區露營

不管是天晴還是大雨, 都有它的美的一面

 

武陵農場最美的時間就是春天的櫻花與秋天的楓紅

我非常喜愛這邊, 四季都有不同的美,

還可以看到櫻花勾吻鮭(但是吃不得喔, 那可是國家保護類動物)

如果愛爬山的, 還可以去走桃山瀑布跟大雪山

 

從台北出發

JX-0002

 

JX-0003

 

JX-0004

 

JX-0005

 

JX-0011

 

JX-0014

 

JX-0016

 

JX-0022

 

JX-0025

 

JX-0026

 

JX-0028

 

JX-0029

 

JX-0031

 

JX-0032

 

JX-0033

 

JX-0034

 

JX-0038

 

JX-0043

 

JX-0049

 

JX-0050

 

JX-0057

 

JX-0059

 

JX-0063

 

JX-0064

 

JX-0069

 

JX-0070

 

JX-0072

 

JX-0073

 

JX-0079

 

JX-0080

 

JX-0083

 

JX-0085

 

JX-0087

 

JX-0088

 

JX-0095

 

JX-0098

 

JX-0100

 

JX-0101

 

JX-0109

 

DSC_0364

 

DSC_0368

 

DSC_0375

 

DSC_0376

 

DSC_0377

 

DSC_0378

 

DSC_0379

 

DSC_0381

 

DSC_0383

 

DSC_0386

 

DSC_0390

 

DSC_0392

 

DSC_0394

 

DSC_0398

 

DSC_0401

 

DSC_0410

 

DSC_0413

 

DSC_0415

 

DSC_0417

 

DSC_0421

 

DSC_0423

 

DSC_0426

 

DSC_0429

 

DSC_0433

 

DSC_0440

 

DSC_0441

 

 

 

 

創作者介紹
創作者 Tony Chen 的頭像
Tony Chen

Tony的玩樂生活筆記

Tony Chen 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()